Category
výroba a predaj betónu

Ponúkame Vám certifikovaný transportbetón. Dovoz zabezpečujeme domiešavačmi s kapacitou až 9m3. Zároveň Vám ponúkame aj čerpanie betónu s dosahom ramena 24 m.
Realizujeme aj kompletné betonárske práce (pri budovaní základov, základových dosiek, betónových ciest, oporných múrov, iných druhov betonáží…)

V prípade potreby poskytujeme aj výrobu betónu priamo na stavbe pojazdnými betonárkami Messersi s kapacitou 3 a 2m3 /15min.