Category
zemné práce

Realizujeme zemné a výkopové práce (výkop pre kanalizácie, žumpy, základy stavieb…), búracie a demolačné práce, vyrovnávanie terénu…

Naše stroje:

  • JCB 3Cx
  • MST 542

Predaj a dovoz sklápačom Tatra 815 sypkých materiálov (frakcie makadamov, štrkov a betonárskych štrkopieskov).