PMB-Stav s.r.o.

Ponúkame:
  • uloženie inžinierských sietí
  • realizácie ciest a parkovísk
  • výstavba oporných múrov
  • likvidácie starých domov
a